P-data leverer i samarbeid med Broadnet internettaksess for din bedrift. Vi kan hjelpe deg til å finne riktig type og størrelse for din bedrift. 

ADSL Bedrift

Høy hastighet inn til bedriften og lavere hastighet ut samsvarer godt med båndbreddebehovene for Internett-surfing og e-postbruk, som utgjør mye av nettrafikken for mindre virksomheter og hjemmekontor for ansatte.

SHDSL Bedrift

SHDSL gir høy kapasitet til og fra Internett og gjør det mulig for bedriften å sette opp egne bedriftsinterne nett og hjemmekontorløsninger (VPN).

Fiberaksess

Mange virksomheter benytter internett til virksomhetskritisk kommunikasjon som en del av den daglige driften. En kombinasjon av fiber- og SHDSL-aksess med ulike føringsveier er en god løsning for å sikre denne tilgjengeligheten.

I tillegg kan vi levere sikkerhetsløsninger og andre tilleggstjenester knyttet til aksessen dere velger.

P-data kan også levere internettaksess til private. Les mer

Ønsker du å bli kontaktet om disse produktene, så benytt skjemaet her.